COMPOSER                I    SINGER    I                 HUMAN     

"No es cantar ,es revelar el alma

No es hacer música ,es remover el corazón de la tierra."

"It's not singing, it's revealing the soul

It's not making music,It's shaking the heart of the earth."